Beskid Niski c.d.

Krótki opis miejsca gdzie byliśmy :)

Rozciągające się w południowo- zachodniej części województwa góry Beskidu Niskiego są stosunkowo niskie, łagodne i w dużym stopniu zalesione. Cechuje je mała atrakcyjność rzeźby terenu, wyróżnia natomiast bogactwo środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Krajobraz tego regionu budują pasma i grupy wzgórz i gór osiągających w najwyższych partiach zaledwie nieco ponad 800 m n.p.m. W części zachodniej dominuje Pasmo Magurskie, którego główny trzon tworzy rozłożystszy masyw Magury Wątkowskiej (846 m n.p.m.), a wschodni kraniec góra Kamień nad Kątami (714 m n.p.m.), wznosząca się nad doliną Wisłoki. Dalej na wschód od tej rzeki rozciąga się grupa gór nazywana Górami Dukielskimi lub Beskidem Dukielskim z wyróżniającymi się masywami Cergowej (716 m n.p.m.) i Piotrusia (728 m n.p.m.) W masie grzbietów tworzących wschodnią część regionu wybija się długie pasmo Bukowicy, zalegające pomiędzy dolinami Wisłoka i Osławy. Grzbiet graniczny tej części Beskidu Niskiego jest stosunkowo niewysoki, w jego ciągu wyróżnia się jednak góra Kamień nad Jaśliskami (859 m n.p.m.)- najwyższa w regionie. Góry uatrakcyjniają wychodne skalne i jaskinie- głównie typu szczelinowego o genezie osuwiskowej- których jest tu ponad 150. Skupiska skał pojawiają się na Magurze Wątkowskiej oraz w masywach gór o nazwie Kamień- jest ich tu aż trzy. Pomiędzy górami, od granicznego grzbietu ku północy, przebijają się doliny rzek: Wisłoki, Jasiołki i Wisłoka. W dolinie Wisłoka w rejonie Sieniawy znajduje się jedynie w tych stronach sztuczne jezioro zaporowe.
 

Część 1. DUKLA

c.d nastąpi ;)


źródło: "Podkarpackie przewodnik po województwie BOSZ Stanisław Kłos".

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

KRZYŻTOPÓR, CZYLI ZAMEK W UJEŹDZIE

Nawiedzone domy- świętokrzyskie

SUDETY