Sudety- Góry Bystrzyckie


GÓRY BYSTRZYCKIE

Zachodnią granicę gór na prawie całej długości, wyznacza granica pańśtwa biegnąca dolinami Dzikiej Orlicy i Czarnego Potoku, następnie doliny Bystrzycy Dusznickiej oddzielająca je od Gór Orlickich, a na północy od Gór Stołowych. Na wschodzie  granicę z Kotliną Kłodzką i Rowem Górnej Nysy stanowi wyraźna krawędź tektoniczna. Od Masywu Śnieżnika oddziela je Przełęcz Międzyleska( 554m).
Przełęcz Spalona ( 690m) dzieli Góry Bystrzyckie na dwie części. Północna ma charakter wyżyny rozciętej doliną Bystrzycy Łomnickiej. W jej części zachodniej wznoszą się Zbójnicka Góra (828m) i Kłobuck( 814m), a we wschodniej Smolna( 870m), Łominicka Równia( 898m), Wojtowska Równia( 842m). Część południowa, wyższa, ma charakter górskiego grzbietu. Tu wznoszą się Sasanka( 965m), Jagodna, Czerniec( 891m), Bochniak( 712m).

Góry Bystrzyckie w części południowo-zachodniej, środkowej, i północno-zachodniej budują w większości gnejsy i łupki łyszczykowe. W części północnej i wschodniej zalegają na nich w charakterze stoliwa margle, piaskowce i zlepieńce. Na południu występują wapienie, z którymi związane są zjawiska krasowe. Na obrzeżach gór występują liczne źródła mineralne, które wykorzystuje się w uzdrowiskach, min. w Dusznikach Zdroju, Polanicy Zdroju.
Wysokie opady, długi okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz wiatry fenowe to najważniejsze elementy klimatu. Przez pasmo przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morzem Północnym( zlewnia Dzikiej Orlicy) i Morzem Bałtyckim( zlewnia Nysy Kłodzkiej). W szacie roślinnej dominuje świerk. Miejscami występują naturalne buczyny, a w dolinach lasy lęgowe. W podszyciu leśnym rośnie min. wawrzynek wilczełyko, paprotka zwyczajna, śnieżyca wiosenna. Na zachodnim stoku, nad Doliną Górnej Bystrzycy rozciąga się cenny zespół torfowisk wysokich z mchem torfowcem, rosiczką okrągłolistną, brzozą karłowatą, objętych ochroną w ramach rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem.Fauną reprezntują sarny, jelenie, dziki, muflony a z ptaków bociany, dzięcioły, drozdy, puchacze. Góry Bystrzyckie wchodzą w skład obszaru chronionego krajobrazu Góry Bystrzckie i Orlickie.
Jagodna- najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich, jest środkową kulminacją długiego masywu ciągnącego się pomiędzy Przełęczą Spaloną na północy a Przełęczą nad Porębą( 690m) na południu. Zbudowana z granitognejsów. Stoki zachodnie opadają łagodnie do doliny Dzikiej Orlicy, natomiast wschodnie bardzo stromo, z wyraźnie widocznym uskokiem tektonicznym do Rowu Nysy Kłodzkiej. Przez Jagodną przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morze Bałtyckim a Morzem Północnym. Stoki porasta las świerkowo-bukowy z domieszką brzozy, jarząbu, modrzewia z bogatym podszyciem z borówką, roślinami zielnymi.
Łomnicka Równia( 898m)
Najwyższy szczyt w północnej części Gór Bystrzyckich. Wierzchołek ma charakter rozłegłej kopuły, której południowo-zachodnie stoki łagodnie opadają do doliny Bystrzycy, a północno-wschodnie stromo, poprzez uskok tektoniczny, do Rowu Górnej Nysy. Zbudowany z łupków krystalicznych i granitognejsów. Na stokach i w partii szczytowej liczne skałki. Szczyt porośnięty lasem świerkowym znacznie zniszczonym pod koniec XXw. Przez stok północno-zachodni przebieg Droga Wieczność, a północno-wschodni Droga Stanisława odgrywające ważne role w ruchu turystycznym. Na Drodze Stanisława pod szczytem kilka miejsc z pięknymi widokami na Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote.

Kamienna Góra( 704m)
Szczyt nad Polanicą Zdrojem. Zbudowany z piaskowców ciosowych. Porośnięty lasem świerkowym. Na szczycie głazy i niewielkie skałki opadające ku północy kilkunastumetrowym urwiskiem. Na wierzchołek prowadzą wykute w skale stopnie. Widok na Kotlinę Kłodzką i otaczające pasma górskie ograniczają drzewa. Pod wierzchołkiem na północnym stoku ruiny fortu Nesselgrund z XVIIIw.
WARTO ZOBACZYĆ
Diabelskie głazy- grupa malowniczych skałek zbudowanych z amfibolitów i łupków poniżej ruin zamku Szczerba z 1294r i zniszczonego podczas wojen husyckich.
Jak dojść: zn. niebieskie Międzylesie-Przełęcz Spalona
Rezerwat : Torfowisko nad Zieleńcem- rezerwat przyrody, położony na europejskim dziale wodnym, obejmujący zespół torfowisk wysokich i przejściowych z unikatową roślinnością, w tym borami bagiennymi. Grubość warstwy torfu wynosi od 3,5-8,5 m. Osobliwością florystyczną jest relikt epoki lodowej- brzoza karłowata.
Jak dojść: zm. Zielone Polanica-Zdrój- Zieleniec
Solna Jama- niewielka jaskinia krasowa w nieczynnym kamieniołomie na wschodnim stoku Czerńca. Powstała w soczewce wapieni krystalicznych otocznej łupkami krystalicznymi. Była znana już w XVIIIw. Długość całkowita ok. 40m, w komorze wieńcowej jeziorko, w którym żyje endemiczny gatunek ślepego raczka. Jaskinia to jeden z najcenniejszych obiektów Gór Bystrzyckich.
Jak dojść: zn niebieskie Międzylesie-Przełęcz Spalona. Należy zboczyć ze szlaku niebieskiego, tuż za skrzyżowaniem z żółtym biegnacym z Niemojowa.


Źródło: Polska, Góry, Górki i Pagórki E. Wołoszyńska.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

KRZYŻTOPÓR, CZYLI ZAMEK W UJEŹDZIE

Nawiedzone domy- świętokrzyskie

SUDETY